Przepisy

ZARZĄDZENIE NR 2238/DG/2022 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami publicznego transportu zbiorowego
PDF
UCHWAŁA NR XLVI/546/22 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 31 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego[...]
PDF
UCHWAŁA NR XLIV/512/22 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego[...]
PDF
ZARZĄDZENIE NR 1142/DG/2021 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami publicznego transportu zbiorowego
PDF
ZARZĄDZENIE NR 1118/DG/2021 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 4 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami publicznego transportu zbiorowego
PDF
ZARZĄDZENIE NR 1062/DG/2020 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami publicznego transportu zbiorowego
PDF
Zarządzenie nr 650/DG/2020 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego.
PDF
Zarządzenie Nr 541/DG/2020 Prezydenta Miasta Kędzierzyna - Koźle z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Kędzierzyn - Koźle.
PDF
UCHWAŁA NR XI/68/15 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego[...]
PDF
WNIOSEK O PRZEJAZD NA ZAJĘCIA ZAWODOZNAWCZE DLA GIMNAZJALISTÓW.
PDF
UCHWAŁA NR XLV/533/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego[...]
PDF
UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
PDF
Zarządzenie Nr 1356/DG/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 8 kwietnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1345/DG/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nt. projektu „Planu zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2013 – 2022”.
PDF
Zarządzenie Nr 910/DG/2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.
PDF
UCHWAŁA NR XX/254/12 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
PDF
Zarządzenie Nr 809/DG/2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Kędzierzyn - Koźle.
PDF