Kontakt

Miejski Zakład Komunikacyjny
w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o.

ul. Kozielska 2
47-224 Kędzierzyn-Koźle

tel. +48 77 483 52 52
sekretariat@mzkkk.pl

Nr konta:
PKO BP SA 73 1020 3668 0000 5702 0337 2943

Kontakt z organizatorem publicznego transportu zbiorowego (Gmina Kędzierzyn - Koźle)

dg@kedzierzynkozle.pl
Pozostałe kontakty
Kasy biletowe
Adres
ul. Kozielska 2
+48 77 483 52 52 wew.54
Godziny otwarcia
Od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00
Pierwszy i ostatni roboczy dzień miesiąca od 7.00 do 17.00
Marketing
Dział Marketingu /
Wyjazdy międzymiastowe organizowane przez MZK:
Punkty obsługi klienta
Kontrola biletów
Biuro Obsługi Pasażera
INFORMACJA Osoby nie zgadzające się z otrzymanym wezwaniem do zapłaty opłaty dodatkowej proszone są o złożenie pisemnego odwołania od decyzji kontrolera w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Pasażera, które dostępne jest pod adresem: https://www.kontrolabiletow.pl
W sprawach bardzo pilnych związanych z kontrolą biletów prosimy o kontakt:
Druk odwołania do pobrania
Osoby z ważnymi dokumentami uprawniającymi do przejazdu bezpłatnego bądź ulgowego, które otrzymały wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej za brak podczas kontroli ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego bądź ulgowego proszone są o zgłoszenie się w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do Punktu Obsługi Klienta MZK w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. Kozielska 2 47-224 Kędzierzyn-Koźle tel. +48 77 483 52 52 wew.54 Godziny otwarcia: Od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 Pierwszy i ostatni roboczy dzień miesiąca od 7.00 do 17.00