Kontakt

Miejski Zakład Komunikacyjny
w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o.

ul. Kozielska 2
47-224 Kędzierzyn-Koźle

tel. +48 77 483 52 52
sekretariat@mzkkk.pl

Nr konta:
PKO BP SA 73 1020 3668 0000 5702 0337 2943

Kontakt z organizatorem publicznego transportu zbiorowego (Gmina Kędzierzyn - Koźle)

dg@kedzierzynkozle.pl
Pozostałe kontakty
Kasy biletowe
Adres
ul. Kozielska 2
+48 77 483 52 52 wew.54
Godziny otwarcia
Od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00
Pierwszy i ostatni roboczy dzień miesiąca od 7.00 do 17.00
Marketing
Dział Marketingu /
Wyjazdy międzymiastowe organizowane przez MZK:
Punkty obsługi klienta
Kontrola biletów
Biuro Obsługi Pasażera
czynne w każdą środę od 13.00 - 15.00
ul. Kozielska 2
+48 77 483 52 52 wew.59
W sprawach bardzo pilnych związanych z kontrolą biletów prosimy o kontakt:
Druk odwołania do pobrania link
Od nałożonej opłaty dodatkowej pasażerowi przysługuje pisemne odwołanie do MZK w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. 47-224 Kędzierzyn-Koźle ul. Kozielska 2. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 7 dni od jej wystawienia. MZK w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. upoważniony jest do przekazywania złożonych odwołań celem ich rozpatrzenia firmie kontrolującej bilety, która nałożyła daną opłatę dodatkową.