Cennik

Bilety jednorazowy
Bilet jednorazowy
za przejazd jednej osoby - w sprzedaży od 1 listopada 2022r.
Normalny:
4,00 zł
Ulgowy:
2,00 zł
Bilet jednorazowy
zakupiony przy wykorzystaniu biletu elektronicznego eMZetKa w przypadku rejestracji wejścia oraz wyjścia z pojazdu - w sprzedaży od 1 listopada 2022r.
Normalny:
3,80 zł
Ulgowy:
1,90 zł
Bilet 90 minutowy
papierowy za przejazd jednej osoby - w sprzedaży od 1 listopada 2022r.
Normalny:
4,00 zł
Ulgowy:
2,00 zł
Bilet 24 godzinny
papierowy za przejazd jednej osoby - w sprzedaży od 1 listopada 2022r.
Normalny:
12,00 zł
Ulgowy:
6,00 zł
Bilet dwuprzejazdowy
sprzedawany przez kierowcę w autobusie - w sprzedaży od 1 listopada 2022r.
Normalny:
8,00 zł
Ulgowy:
4,00 zł
Bilety okresowe imienne
Bilet okresowy imienny
sieciowy miesięczny - w sprzedaży od 1 listopada 2022r.
Normalny:
100,00 zł
Ulgowy:
50,00 zł
Inne opłaty
Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu
Wysokość opłaty dodatkowej: 100-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego
400,00 zł
Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego
Wysokość opłaty dodatkowej: 40-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego
160,00 zł
Opłata dodatkowa za zabranie ze sobą do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków
Wysokość opłaty dodatkowej: 40-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego
160,00 zł
Opłata dodatkowa za spowodowanie przez pasażera bez uzasadnionej przyczyny (w tym również związanej z koniecznością ustalenia jego tożsamości) zatrzymania lub zmiany trasy autobusu
Wysokość opłaty dodatkowej: 200-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego
800,00 zł
Opłatę manipulacyjną ustala się uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej
Wysokość opłaty dodatkowej: 4-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego
16,00 zł
Reklama na autobusach
Reklama całopojazdowa na autobusie SOLARIS URBINO 12 (stawka miesięczna)
ekspozycja reklamy na części powierzchni autobusu za 1 miesiąc
bok lub tył autobusu na powierzchni pasa podokiennego
1200,00 zł netto
ekspozycja reklamy na części powierzchni autobusu za 1 miesiąc
bok lub tył autobusu na powierzchni pasa podokiennego i szyb autobusu
1500,00 zł netto
ekspozycja kwartalna pas podokienny
(rabat w razie zapłaty z góry jednorazowo za cały kwartał)
10 % zł netto
ekspozycja kwartalna pas podokienny i szyby autobusu
(rabat w razie zapłaty z góry jednorazowo za cały kwartał)
10 % zł netto
ekspozycja 6 miesięcy pas podokienny
(rabat w razie zapłaty z góry jednorazowo za całe 6 miesięcy)
15 % zł netto
ekspozycja 6 miesięcy pas podokienny i szyby autobusu
(rabat w razie zapłaty z góry jednorazowo za całe 6 miesięcy)
15 % zł netto
ekspozycja roczna pas podokienny
(rabat w razie zapłaty z góry jednorazowo za cały rok)
20 % zł netto
ekspozycja roczna pas podokienny i szyby autobusu
(rabat w razie zapłaty z góry jednorazowo za cały rok)
20 % zł netto
Na szybach reklamodawca ma obowiązek zastosowania folii "One Way Vision" w dowolnej technologii druku
Inne rodzaje reklamy i usług reklamowych
Inne rodzaje reklamy i usług reklamowych
Reklama w postaci naklejki na folii samoprzylepnej
ekspozycja 1 miesiąc (ekspozycja na tylnych szybach autobusu)
600,00 zł netto
Reklama w postaci naklejki na folii samoprzylepnej
ekspozycja powyżej 6 miesięcy (ekspozycja na tylnych szybach autobusu)
480,00 zł netto
przywrócenie autobusu do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy (demontaż grafiki + przemalowanie)
autobus jednoczłonowy
3000,00 zł netto
przywrócenie tyłu autobusu do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy
przemalowanie
750,00 zł netto
Ekspozycja plakatów
plakaty o powierzchni do formatu A4
1 sztuka / dzień (pion)
3,00 zł netto
plakaty o powierzchni do formatu A3
1 sztuka / dzień (pion)
4,00 zł netto
Reklama na biletach (cena za 1 bloczek 100 szt.)
Bilety jednorazowe w ilości od 500.000
jeden kolor
2,00 zł netto
Bilety jednorazowe w ilości od 500.000
kilka kolorów
2,30 zł netto
Reklama multimedialna na monitorach LCD wewnątrz autobusów
ekspozycja tygodniowa, oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy
15 sekund
150,00 zł netto
ekspozycja 2-tygodniowa, oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy
15 sekund
300,00 zł netto
ekspozycja 3-tygodniowa, oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy
15 sekund
450,00 zł netto
ekspozycja miesięczna, oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy
15 sekund (stawka za 1 miesiąc)
500,00 zł netto
ekspozycja kwartalna, oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy
15 sekund (stawka za 1 miesiąc)
450,00 zł netto
ekspozycja półroczna, oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy
15 sekund (stawka za 1 miesiąc)
400,00 zł netto
Reklama na banerze dwustronnym stałym oświetlonym o wymiarach 5 x 2,5 m
ekspozycja na jednej stronie
1 miesiąc
500,00 zł netto
ekspozycja na dwóch stronach
1 miesiąc
1000,00 zł netto
ekspozycja powyżej 6 miesięcy na jednej stronie
stawka za 1 miesiąc
450,00 zł netto
ekspozycja powyżej 6 miesięcy na dwóch stronach
stawka za 1 miesiąc
950,00 zł netto
Baner reklamowy na ogrodzeniu terenu należącego do MZK Sp. z o.o.
Baner reklamowy na jednym przęśle ogrodzenia
stawka za 1 miesiąc
450,00 zł netto
Upusty i rabaty
STAWKI OPŁAT POZOSTAŁYCH USŁUG
Opłata za korzystanie z myjni (ceny brutto)
za samochód do 3,5 t
własność pracownika
6,00 zł
za samochód do 3,5 t
pozostali
12,00 zł
za samochód ciężarowy
od 3,5 t do 7 t
25,00 zł
za samochód ciężarowy
od 7 t do 16 t
40,00 zł
za autobus
50,00 zł
Opłata za korzystanie z kanału (ceny brutto)
za samochód do 3,5 t
własność pracownika za 1 dzień
30,00 zł
za samochód do 3,5 t
pozostali za 1 dzień
100,00 zł
za samochód ciężarowy od 3,5 t do 16 t
190,00 zł
Autobus
190,00 zł
Cennik opłat za korzystanie z parkingu (ceny netto)
samochód ciężarowy
do 3,5 t
25,00 zł /doba
200 zł /miesiąc
samochód ciężarowy
powyżej 3,5 t
30,00 zł /doba
250 zł /miesiąc
autobus
do 25 miejsc
25,00 zł /doba
200 zł /miesiąc
autobus
powyżej 25 miejsc
30,00 zł /doba
250 zł /miesiąc
ciągnik siodłowy
30,00 zł /doba
250 zł /miesiąc
ciągnik siodłowy z naczepą
40,00 zł /doba
300 zł /miesiąc
STAWKI OPŁAT NETTO ZA WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ciągnik
bez przyczepy
55,00 zł/h
Ciągnik
plus 1 przyczepa
70,00 zł/h
Ciągnik
plus 2 przyczepy
80,00 zł/h
Do podanych wyżej cen netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących w tej mierze przepisów.
Cennik opłat za udostępnienie autobusu celem realizacji sesji zdjęciowej (cena netto)
udostępnienie autobusu bez konieczności wyjazdu z bazy
cena za każdą rozpoczętą godzinę
50,00 zł
udostępnienie autobusu połączone z wyjazdem z bazy
cena za każdą rozpoczętą godzinę powiększona o opłatę za wynajem
50,00 zł
plus opłata za wynajem
Uprawnienia gminne do przejazdów bezpłatnych środkami lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Kędzierzyn - Koźle określa Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/254/12 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle.
Uprawnienia gminne (ulga w wysokości 50%) do przejazdów ulgowych środkami lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Kędzierzyn - Koźle określa Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/254/12 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle.