Cennik

Bilety jednorazowy
Bilet jednorazowy
za przejazd jednej osoby - w sprzedaży od 1 listopada 2022r.
Normalny:
4,00 zł
Ulgowy:
2,00 zł
Bilet jednorazowy
zakupiony przy wykorzystaniu biletu elektronicznego eMZetKa w przypadku rejestracji wejścia oraz wyjścia z pojazdu - w sprzedaży od 1 listopada 2022r.
Normalny:
3,80 zł
Ulgowy:
1,90 zł
Bilet 90 minutowy
papierowy za przejazd jednej osoby - w sprzedaży od 1 listopada 2022r.
Normalny:
4,00 zł
Ulgowy:
2,00 zł
Bilet 24 godzinny
papierowy za przejazd jednej osoby - w sprzedaży od 1 listopada 2022r.
Normalny:
12,00 zł
Ulgowy:
6,00 zł
Bilet dwuprzejazdowy
sprzedawany przez kierowcę w autobusie - w sprzedaży od 1 listopada 2022r.
Normalny:
8,00 zł
Ulgowy:
4,00 zł
Bilety okresowe imienne
Bilet okresowy imienny
sieciowy miesięczny - w sprzedaży od 1 listopada 2022r.
Normalny:
100,00 zł
Ulgowy:
50,00 zł
Inne opłaty
Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu do 31 października 2022r.
Wysokość opłaty dodatkowej: 100-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego
400,00 zł
Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego do 31 października 2022r.
Wysokość opłaty dodatkowej: 40-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego
160,00 zł
Opłata dodatkowa za zabranie ze sobą do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków do 31 października 2022r.
Wysokość opłaty dodatkowej: 40-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego
160,00 zł
Opłata dodatkowa za spowodowanie przez pasażera bez uzasadnionej przyczyny (w tym również związanej z koniecznością ustalenia jego tożsamości) zatrzymania lub zmiany trasy autobusu do 31 października 2022r.
Wysokość opłaty dodatkowej: 200-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego
800,00 zł
Opłatę manipulacyjną ustala się uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej do 31 października 2022r.
Wysokość opłaty dodatkowej: 4-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego
16,00 zł
Reklama na autobusach
Reklama całopojazdowa na autobusie SOLARIS URBINO 12 (stawka miesięczna)
ekspozycja od 2 do 6 miesięcy
pas podokienny
800,00 zł netto
ekspozycja od 2 do 6 miesięcy
pas podokienny i szyby autobusu
1150,00 zł netto
ekspozycja powyżej 6 miesięcy
pas podokienny
700,00 zł netto
ekspozycja powyżej 6 miesięcy
pas podokienny i szyby autobusu
950,00 zł netto
ekspozycja reklamy na części powierzchni autobusu za 1 miesiąc
bok lub tył autobusu na powierzchni pasa podokiennego
1000,00 zł netto
ekspozycja reklamy na części powierzchni autobusu za 1 miesiąc
bok lub tył autobusu na powierzchni pasa podokiennego i szyb autobusu
1400,00 zł netto
Na szybach reklamodawca ma obowiązek zastosowania folii "One Way Vision" w dowolnej technologii druku
Inne rodzaje reklamy i usług reklamowych
Inne rodzaje reklamy i usług reklamowych
Reklama w postaci naklejki na folii samoprzylepnej
ekspozycja 1 miesiąc (ekspozycja na tylnych szybach autobusu)
600,00 zł netto
Reklama w postaci naklejki na folii samoprzylepnej
ekspozycja powyżej 6 miesięcy (ekspozycja na tylnych szybach autobusu)
480,00 zł netto
przywrócenie autobusu do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy (demontaż grafiki + przemalowanie)
autobus jednoczłonowy
3000,00 zł netto
przywrócenie tyłu autobusu do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy
przemalowanie
750,00 zł netto
Ekspozycja plakatów - reklama na szybach autobusów
plakaty o powierzchni do formatu A4
1 sztuka / dzień (pion)
2,00 zł netto
plakaty o powierzchni do formatu A3
1 sztuka / dzień (pion)
3,00 zł netto
Reklama na biletach (cena za 1 bloczek 100 szt.)
Bilety jednorazowe w ilości od 500.000
jeden kolor
1,00 zł netto
Bilety jednorazowe w ilości od 500.000
kilka kolorów
1,30 zł netto
Reklama multimedialna na monitorach LCD wewnątrz autobusów
ekspozycja tygodniowa, oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy
15 sekund
120,00 zł netto
ekspozycja 2-tygodniowa, oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy
15 sekund
240,00 zł netto
ekspozycja 3-tygodniowa, oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy
15 sekund
310,00 zł netto
ekspozycja miesięczna, oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy
15 sekund (stawka za 1 miesiąc)
350,00 zł netto
ekspozycja kwartalna, oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy
15 sekund (stawka za 1 miesiąc)
300,00 zł netto
ekspozycja półroczna, oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy
15 sekund (stawka za 1 miesiąc)
250,00 zł netto
Reklama na banerze dwustronnym stałym oświetlonym o wymiarach 5 x 2,5 m
ekspozycja na jednej stronie
1 miesiąc
300,00 zł netto
ekspozycja na dwóch stronach
1 miesiąc
500,00 zł netto
ekspozycja powyżej 6 miesięcy na jednej stronie
stawka za 1 miesiąc
250,00 zł netto
ekspozycja powyżej 6 miesięcy na dwóch stronach
stawka za 1 miesiąc
400,00 zł netto
Upusty i rabaty
Upusty przy reklamach całopojazdowych
przy przy jednorazowym uiszczeniu opłaty gotówką
5%
dla klientów indywidualnych przy przedłużaniu umowy o kolejny rok
6%
dla klientów indywidualnych zawierających umowę na roczną ekspozycję reklamy całopojazdowej na dwóch i więcej autobusach
10%
Upusty przy ekspozycji plakatów na szybach autobusów
przy jednorazowym uiszczeniu opłaty gotówką
5%
W przypadku umów długoterminowych na usługi dodatkowe istnieje możliwość negocjacji cen.
STAWKI OPŁAT POZOSTAŁYCH USŁUG
Opłata za korzystanie z myjni (ceny brutto)
za samochód do 3,5 t
własność pracownika
6,00 zł
za samochód do 3,5 t
pozostali
12,00 zł
za samochód ciężarowy
od 3,5 t do 7 t
25,00 zł
za samochód ciężarowy
od 7 t do 16 t
40,00 zł
za autobus
50,00 zł
Opłata za korzystanie z kanału (ceny brutto)
za samochód do 3,5 t
własność pracownika za 1 dzień
30,00 zł
za samochód do 3,5 t
pozostali za 1 dzień
100,00 zł
za samochód ciężarowy od 3,5 t do 16 t
190,00 zł
Autobus
190,00 zł
Cennik opłat za korzystanie z parkingu (ceny netto)
samochód ciężarowy
do 3,5 t
25,00 zł /doba
200 zł /miesiąc
samochód ciężarowy
powyżej 3,5 t
30,00 zł /doba
250 zł /miesiąc
autobus
do 25 miejsc
25,00 zł /doba
200 zł /miesiąc
autobus
powyżej 25 miejsc
30,00 zł /doba
250 zł /miesiąc
ciągnik siodłowy
30,00 zł /doba
250 zł /miesiąc
ciągnik siodłowy z naczepą
40,00 zł /doba
300 zł /miesiąc
STAWKI OPŁAT NETTO ZA WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ciągnik
bez przyczepy
45,00 zł/h
Ciągnik
plus 1 przyczepa
55,00 zł/h
Ciągnik
plus 2 przyczepy
65,00 zł/h
Do podanych wyżej cen netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących w tej mierze przepisów.
Cennik opłat za udostępnienie autobusu celem realizacji sesji zdjęciowej (cena netto)
udostępnienie autobusu bez konieczności wyjazdu z bazy
cena za każdą rozpoczętą godzinę
50,00 zł
udostępnienie autobusu połączone z wyjazdem z bazy
cena za każdą rozpoczętą godzinę powiększona o opłatę za wynajem
50,00 zł
plus opłata za wynajem
Uprawnienia gminne do przejazdów bezpłatnych środkami lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Kędzierzyn - Koźle określa Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/254/12 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle.
Uprawnienia gminne (ulga w wysokości 50%) do przejazdów ulgowych środkami lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Kędzierzyn - Koźle określa Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/254/12 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle.