Cennik

Bilety jednorazowy
Bilet jednorazowy
za przejazd jednej osoby, sprzedawany również przez kierowcę w autobusie
Normalny:
2,60 zł
Ulgowy:
1,30 zł
Karnety przejazdowe
Karnet 10 przejazdowy
Normalny:
24,00 zł
Ulgowy:
12,00 zł
Bilety okresowe imienne
Bilet okresowy imienny
trasowany 7 dniowy
Normalny:
20,50 zł
Ulgowy:
10,25 zł
Bilet okresowy imienny
trasowany 14 dniowy
Normalny:
41,00 zł
Ulgowy:
20,50 zł
Bilet okresowy imienny
trasowany miesięczny
Normalny:
82,00 zł
Ulgowy:
41,00 zł
Bilet okresowy imienny
sieciowy 7 dniowy
Normalny:
27,50 zł
Ulgowy:
13,75 zł
Bilet okresowy imienny
sieciowy 14 dniowy
Normalny:
55,00 zł
Ulgowy:
27,50 zł
Bilet okresowy imienny
sieciowy miesięczny
Normalny:
110,00 zł
Ulgowy:
55,00 zł
Bilety okresowe
Bilet okresowy
sieciowy na okaziciela 7 dniowy
Normalny:
40,00 zł
Ulgowy:
20,00 zł
Bilet okresowy
sieciowy na okaziciela 14 dniowy
Normalny:
80,00 zł
Ulgowy:
40,00 zł
Bilet okresowy
sieciowy na okaziciela miesięczny
Normalny:
160,00 zł
Ulgowy:
80,00 zł
Inne opłaty
Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu
Wysokość opłaty dodatkowej: 100-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego
260,00 zł
Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego
Wysokość opłaty dodatkowej: 40-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego
104,00 zł
Opłata dodatkowa za zabranie ze sobą do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków
Wysokość opłaty dodatkowej: 40-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego
104,00 zł
Opłata dodatkowa za spowodowanie przez pasażera bez uzasadnionej przyczyny (w tym również związanej z koniecznością ustalenia jego tożsamości) zatrzymania lub zmiany trasy autobusu
Wysokość opłaty dodatkowej: 200-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego
520,00 zł
Opłatę manipulacyjną ustala się uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej
Wysokość opłaty dodatkowej: 4-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego
10,40 zł
Za niewypisany bilet okresowy imienny
Wysokość opłaty dodatkowej: 40-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego
104,00 zł
Reklama na autobusach
Reklama całopojazdowa na autobusie SOLARIS URBINO 12 (stawka miesięczna)
ekspozycja od 2 do 6 miesięcy
pas podokienny
650,00 zł netto
ekspozycja od 2 do 6 miesięcy
pas podokienny i szyby autobusu
975,00 zł netto
ekspozycja powyżej 6 miesięcy
pas podokienny
550,00 zł netto
ekspozycja powyżej 6 miesięcy
pas podokienny i szyby autobusu
825,00 zł netto
ekspozycja reklamy na części powierzchni autobusu za 1 miesiąc
bok lub tył autobusu na powierzchni pasa podokiennego
800,00 zł netto
ekspozycja reklamy na części powierzchni autobusu za 1 miesiąc
bok lub tył autobusu na powierzchni pasa podokiennego i szyb autobusu
1200,00 zł netto
Na szybach reklamodawca ma obowiązek zastosowania folii "One Way Vision" w dowolnej technologii druku
Inne rodzaje reklamy i usług reklamowych
Inne rodzaje reklamy i usług reklamowych
Reklama w postaci naklejki na folii samoprzylepnej
ekspozycja 1 miesiąc (ekspozycja na tylnych szybach autobusu)
500,00 zł netto
Reklama w postaci naklejki na folii samoprzylepnej
ekspozycja powyżej 6 miesięcy (ekspozycja na tylnych szybach autobusu)
400,00 zł netto
przywrócenie autobusu do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy (demontaż grafiki + przemalowanie)
autobus jednoczłonowy
2500,00 zł netto
przywrócenie tyłu autobusu do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy
przemalowanie
600,00 zł netto
Ekspozycja plakatów - reklama na szybach autobusów
plakaty o powierzchni do formatu A4
1 sztuka / dzień (pion)
1,00 zł netto
plakaty o powierzchni do formatu A3
1 sztuka / dzień (pion)
2,00 zł netto
Reklama na biletach (cena za 1 bloczek 100 szt.)
Bilety jednorazowe w ilości od 500.000
jeden kolor
1,00 zł netto
Bilety jednorazowe w ilości od 500.000
kilka kolorów
1,30 zł netto
Reklama multimedialna na monitorach LCD wewnątrz autobusów
ekspozycja tygodniowa, oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy
15 sekund
70,00 zł netto
ekspozycja 2-tygodniowa, oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy
15 sekund
140,00 zł netto
ekspozycja 3-tygodniowa, oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy
15 sekund
210,00 zł netto
ekspozycja miesięczna, oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy
15 sekund (stawka za 1 miesiąc)
250,00 zł netto
ekspozycja kwartalna, oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy
15 sekund (stawka za 1 miesiąc)
200,00 zł netto
ekspozycja półroczna, oraz czas trwania jednorazowego wyświetlenia reklamy
15 sekund (stawka za 1 miesiąc)
150,00 zł netto
Reklama na banerze dwustronnym stałym oświetlonym o wymiarach 5 x 2,5 m
ekspozycja na jednej stronie
1 miesiąc
300,00 zł netto
ekspozycja na dwóch stronach
1 miesiąc
500,00 zł netto
ekspozycja powyżej 6 miesięcy na jednej stronie
stawka za 1 miesiąc
250,00 zł netto
ekspozycja powyżej 6 miesięcy na dwóch stronach
stawka za 1 miesiąc
400,00 zł netto
Upusty i rabaty
Upusty przy reklamach całopojazdowych
przy przy jednorazowym uiszczeniu opłaty gotówką
5%
dla klientów indywidualnych przy przedłużaniu umowy o kolejny rok
6%
dla klientów indywidualnych zawierających umowę na roczną ekspozycję reklamy całopojazdowej na dwóch i więcej autobusach
10%
Upusty przy ekspozycji plakatów na szybach autobusów
przy jednorazowym uiszczeniu opłaty gotówką
5%
W przypadku umów długoterminowych na usługi dodatkowe istnieje możliwość negocjacji cen.
STAWKI OPŁAT POZOSTAŁYCH USŁUG
Opłata za korzystanie z myjni (ceny brutto)
za samochód do 3,5 t
własność pracownika
5,00 zł
za samochód do 3,5 t
pozostali
10,00 zł
za samochód ciężarowy
od 3,5 t do 7 t
20,00 zł
za samochód ciężarowy
od 7 t do 16 t
30,00 zł
za autobus
40,00 zł
Opłata za korzystanie z kanału (ceny brutto)
za samochód do 3,5 t
własność pracownika za 1 dzień
13,00 zł
Autobus
60,00 zł
Cennik opłat za korzystanie z parkingu (ceny netto)
samochód ciężarowy
do 3,5 t
25,00 zł /doba
200 zł /miesiąc
samochód ciężarowy
powyżej 3,5 t
30,00 zł /doba
250 zł /miesiąc
autobus
do 25 miejsc
25,00 zł /doba
200 zł /miesiąc
autobus
powyżej 25 miejsc
30,00 zł /doba
250 zł /miesiąc
ciągnik siodłowy
30,00 zł /doba
250 zł /miesiąc
ciągnik siodłowy z naczepą
40,00 zł /doba
300 zł /miesiąc
STAWKI OPŁAT NETTO ZA WYNEJM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ciągnik
bez przyczepy
45,00 zł/h
Ciągnik
plus 1 przyczepa
55,00 zł/h
Ciągnik
plus 2 przyczepy
65,00 zł/h
Do podanych wyżej cen netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących w tej mierze przepisów.
Cennik opłat za udostępnienie autobusu celem realizacji sesji zdjęciowej (cena netto)
udostępnienie autobusu bez konieczności wyjazdu z bazy
cena za każdą rozpoczętą godzinę
50,00 zł
udostępnienie autobusu połączone z wyjazdem z bazy
cena za każdą rozpoczętą godzinę powiększona o opłatę za wynajem
50,00 zł
plus opłata za wynajem
Uprawnienia gminne do przejazdów bezpłatnych środkami lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Kędzierzyn - Koźle określa Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/254/12 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle.
Uprawnienia gminne (ulga w wysokości 50%) do przejazdów ulgowych środkami lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Kędzierzyn - Koźle określa Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/254/12 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle.