Pomoc drogowa


HOLOWNIK


Holownik

 

1. Holowanie pojazdów od 3,5 t do 7 t – 4,50 zł/km
2. Holowanie pojazdów powyżej 7 t – 6,00 zł/km
3. Wyjazd holownika do zdarzenia – 130,00 zł.
4. Dojazd do zdarzenia – 4,00 zł/km
5. Powrót z miejsca holowania – 4,00 zł/km
6. Przygotowanie pojazdu do holowania – 50,00 zł za każde rozpoczęte 0,5 godzinyTabor autobusowy dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013
EU LOGA

Gmina Kędzierzyn-Koźle w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zrealizowała projekty pn.:

  1. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap III”,
  2. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap IV”,

Zakup taboru ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn.:

  1. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim – Etap II”,

czytaj więcej