Dofinansowanie-ue

 

Tabor autobusowy dofinansowany

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013

EU LOGA

Gmina Kędzierzyn-Koźle w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość” - działanie 3.2 Transport publiczny, zrealizowała dwa projekty pn.:

  1. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap I”,
  2. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap II”.

Celem projektów jest podniesienie jakości miejskiego transportu publicznego w Kędzierzynie-Koźlu, zwiększenie mobilności mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Inwestycja umożliwiła dostosowanie taboru do wymogów norm technicznych i środowiskowych, poprawę komfortu i bezpieczeństwa pasażerów, zachęcenie mieszkańców miasta do korzystania z komunikacji zbiorowej oraz rezygnacji z odbywania podróży transportem indywidualnym, a także zmniejszenia awaryjności taboru. Gmina Kędzierzyn-Koźle przekazała Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie Umowy użyczenia w grudniu 2010 r. i lutym 2011 łącznie 16 fabrycznie nowych autobusów, w tym: 8 autobusów niskopodłogowych marki SOLARIS URBINO 12 i 8 autobusów typu midi marki SOR BN 8,5.

Wartość projektu pn.: „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu – etap I” wyniosła 6 118 224.11 PLN.

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 106 269.84 PLN (83,46 % kosztów kwalifikowanych).

Wartość projektu pn.: „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu – etap II” wyniosła 5 983 048.12 PLN.

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 898 919.80 PLN (81,88 % kosztów kwalifikowanych).


Tabor autobusowy dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013
EU LOGA

Gmina Kędzierzyn-Koźle w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość” - działanie 3.2 Transport publiczny, zrealizowała dwa projekty pn.:

  1. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap I”,
  2. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap II”,

czytaj więcej