Rozkład Jazdy 5 Partyzantów
> Pokaż kolejny wariant trasy

Dodatkowe informacje można uzyskać u dyspozytora pod całodobowym
numerem telefonu 77 483 52 52 lub na stronie internetowej spółki www.mzkkk.pl

Wszelkie sugestie i zapytania dotyczące kursowania autobusów należy kierować do organizatora publicznego transportu zbiorowego (Gmina Kędzierzyn - Koźle) e-mail: dg@kedzierzynkozle.pl


Tabor autobusowy dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013
EU LOGA

Gmina Kędzierzyn-Koźle w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zrealizowała projekty pn.:

  1. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap III”,
  2. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap IV”,

Zakup taboru ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 pn.:

  1. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim – Etap II”,

czytaj więcej