Aktualności
Komunikacja w okresie świątecznym

13.12.2016

Komunikat o kursowaniu autobusów w okresie od 23.12.2016 r do 06.01.2017 r.

W dniu 23.12.2016, autobusy MZK będą kursowały wg rozkładu dnia roboczego z wyłączeniem kursów szkolnych oznaczonych na rozkładach jazdy literką”N”.

W dniu 24.12.2016 autobusy MZK będą kursowały wg specjalnego rozkładu jazdy, i tak:

linia nr 1 będzie kursowała do godziny 17.35 zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy sobotnio-niedzielnym. Od godziny 16.40 stopniowo będą wyłączane pojedyncze kursy, aż do 19.05. Od godziny 19.05 autobusy linii nr 1 będą kursowały wg rozkładu jazdy oznakowanego literką „A”.

linia nr 2 będzie kursowała do godziny 17.15 zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w soboty. Od godziny 17.15 autobusy linii nr 2 będą kursowały wg rozkładu świątecznego.

linia nr 3 będzie kursowała zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy dnia świątecznego. Przerwa w kursowaniu nastąpi od godziny 15.47 do godziny 17.55.

linia nr 4 nie będzie kursowała.

linia nr 5 będzie kursowała zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy dnia świątecznego. Przerwa w kursowaniu nastąpi od godziny 18.10 do godziny 20.00.

linia nr 6 nie będzie kursowała.

linia nr 7 będzie kursowała zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy dnia świątecznego.

linia nr 8 nie będzie kursowała.

linia nr 9 będzie kursowała do godziny 17.40 zgodnie z obowiązującym sobotnio-niedzielnym rozkładem jazdy. Od godziny 17.40 nastąpi przerwa w kursowaniu do godziny 19.15. Od godziny 19.15 linia nr 9 będzie kursowała zgodnie ze świątecznym rozkładem jazdy

linia nr 12 będzie kursowała do godziny 17.15 zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w soboty. Od godziny 17.15 linia nr 12 nie będzie kursowała.

linia nr 13 będzie kursowała do godziny 16.50 zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy dnia świątecznego. Od godziny 16.50 stopniowo będą wyłączane pojedyncze kursy aż do 18.10. Całkowita przerwa w kursowaniu nastąpi od godziny 18.10 do godziny 18.50.

linia nocna "N" nie będzie kursowała.

W dniu 25.12.2016 autobusy MZK będą kursowały wg świątecznego rozkładu jazdy, dla linii nr 1 oznaczonego na rozkładach jazdy literką „A”. Linie nr 4, 6, 8, 12 w tym dniu nie kursują.

W dniu 26.12.2016 autobusy MZK będą kursowały wg świątecznego rozkładu jazdy.

W dniach 27 - 30.12.2016 autobusy MZK będą kursowały wg rozkładu dnia roboczego z wyłączeniem kursów szkolnych oznaczonych na rozkładach jazdy literką”N”.

W dniu 31.12.2016 autobusy MZK będą kursowały wg specjalnego rozkładu jazdy, i tak:

linia nr 1 będzie kursowała zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy sobotnio-niedzielnym.

linia nr 2 będzie kursowała do godziny 17.15 zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w soboty. Od godziny 17.15 autobusy linii nr 2 będą kursowały wg rozkładu świątecznego.

linia nr 3 będzie kursowała zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy dnia świątecznego.

linia nr 4 nie będzie kursowała.

linia nr 5 będzie kursowała zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy dnia świątecznego.

linia nr 6 nie będzie kursowała.

linia nr 7 będzie kursowała zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy dnia świątecznego.

linia nr 8 nie będzie kursowała.

linia nr 9 będzie kursowała do godziny 17.40 zgodnie z obowiązującym sobotnio-niedzielnym rozkładem jazdy.Od godziny 17.15 (odjazd z Partyzantów) linia nr 9 będzie kursowała zgodnie ze świątecznym rozkładem jazdy

linia nr 12 będzie kursowała do godziny 17.15 zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w soboty. Od godziny 17.15 linia nr 12 nie będzie kursowała.

linia nr 13 będzie kursowała do godziny 16.50 zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy dnia świątecznego.

linia nocna "N" będzie kursowała zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

W dniu 01.01.2017 autobusy MZK będą kursowały wg świątecznego rozkładu jazdy.

Od dnia 02.01.2017 autobusy MZK będą kursowały zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

W dniu 06.01.2017 autobusy MZK będą kursowały wg świątecznego rozkładu jazdy.

 


Tabor autobusowy dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013
EU LOGA

Gmina Kędzierzyn-Koźle w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość” - działanie 3.2 Transport publiczny, zrealizowała dwa projekty pn.:

  1. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap I”,
  2. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap II”,

czytaj więcej