Aktualności
Koncert Marcina Wyrostka

05.10.2016

Już godzinę przed koncertem, autobusy linii nr 1 będą wzmacniane dodatkowymi kursami na odcinku Kędzierzyn dworzec kolejowy - Azoty Azotor. Również po zakończeniu koncertu, podstawione zostaną dodatkowe autobusy kursujące na odcinku Azoty Azotor - Kędzierzyn dworzec kolejowy.

Hala „Azoty” 15 października znów zaoferuje piękne doznania estetyczne. Tym razem miasto zaprasza na koncert akordeonisty Marcina Wyrostka, a na parkiecie zawirują najbardziej znani polscy tancerze. Bezpłatne wejściówki są do odebrania w domach kultury w Koźlu i Kędzierzynie, Miejskiej Bibliotece Publicznej na Rynku i w kancelarii urzędu miasta na ul. Piramowicza 32.

Koncert “Marcin Wyrostek Music & Dance Show” to spektakl muzyczno–taneczny zawierający występ solowy akordeonisty Marcina Wyrostka, argentyńskie tanga w aranżacjach klasycznych, rockowych, jazzowych i popowych z udziałem wokalu, energetyczny etno–folk, w postaci połączenia brzmienia akordeonu i folkowej muzyki całego świata, wzbogacony występami najlepszych polskich tancerzy, takich jak Anna Głogowska, Tomasz Barański i Jan Kliment.

Impreza odbędzie się 15 października o godz. 18. w hali widowiskowo-sportowej na os. Azoty.

Koncert urodzinowy jest sponsorowany przez firmę GAZ-SYSTEM S.A. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W chwili obecnej Spółka rozpoczyna realizację strategicznych gazociągów wysokiego ciśnienia relacji: Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle, Tworóg – Kędzierzyn-Koźle oraz Interkonektora Polska – Czechy, których trasa przebiegać będzie przez obszar Kędzierzyna-Koźla.

Efektem projektowanych inwestycji będzie zwiększenie dywersyfikacji i bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej. W skali kraju projekty przyczynią się do zwiększenia zdolności przesyłowych gazu na Opolszczyźnie oraz Górnym i Dolnym Śląsku, a także do uatrakcyjnienia terenów pod nowe inwestycje. Ważną korzyścią dla gmin będą dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Gazociągi relacji: Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle i Tworóg – Kędzierzyn-Koźle oraz Interkonektor Polska – Czechy będą stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycjom  status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o inwestycjach i znaczeniu statusu PCI znajduje się w zakładkach oraz w broszurze zamieszczonych na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A.:

http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-kedzierzyn-kozle/,

http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/tworog-kedzierzyn-kozle/, 

http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/integracja-z-europejski-systemem/interkonektor-polska-czechy/ .

Interkonektor Polska – Czechy  w maju 2015 roku otrzymał dofinansowanie UE w zakresie prac projektowych w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę”. Natomiast budowa gazociągów wysokiego ciśnienia relacji: Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle i Tworóg – Kędzierzyn-Koźle jest planowana do współfinansowania przez Unię Europejską.
                
Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

Strona internetowa sponsora: www.gaz-system.pl


Tabor autobusowy dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013
EU LOGA

Gmina Kędzierzyn-Koźle w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość” - działanie 3.2 Transport publiczny, zrealizowała dwa projekty pn.:

  1. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap I”,
  2. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap II”,

czytaj więcej